طراحی انواع بناهای ساختمانی شامل طراحی معماری کامل بنا، طراحی نما، طراحی محوطه، طراحی شهری، طراحی داخلی، طراحی دکوراسیون و عناصر داخلی بنا و محوطه

طراحی معماری

وظیفه منحصر به فرد معمار تفکر، پژوهش و تولید فضای معماری متاثر از بستر، زمینه و حس های انسانی برای زندگی است. در حقیقت مهمترین و اولین وظیفه معمار بالابردن کیفیت زندگی انسان هاست و در این راستا معمار فقط به کارفرما جوابگو نیست بلکه پاسخگوی فرهنگ یک جامعه است که این اهمیت این رشته را نشان میدهد.

گروه مهندسین مشاور اشل با داشتن متخصصین باتجربه در بخش های:

  • طراحی فاز ۱ معماری
  • طراحی فاز ۲ معماری
  • طراحی داخلی
  • طراحی نما
  • طراحی محوطه و بام باغ (Roof Garden)

سعی در ارائه باکیفیت ترین آلترناتیوهای طراحی متناسب با خواسته کارفرما دارد.