اجرا و نظارت

گروه اشل با دارا بودن نیروی انسانی متخصص و باتجربه و همچنین با افتخار حضور در بسیاری از پروژه های بزرگ اجرا و نظارت توانسته خدمات ارزشمندی برای کارفرما فراهم کند که باعث جلب اعتماد بسیاری از مشتریان و سازمان نظام مهندسی شده است.